Write your opinion
  • Only registered users can write reviews
Poor
Great
*
*
Manjka vam še 500 znakov, oceno pa lahko oddate že prej
Za komentar, ki je dolg vsaj 500 znakov in je odobren s strani administratorja prejmete 250 točk
Existing reviews
/
Čudovita dišava s prefinjenim, svežim vonjem.
klavdija | 6/28/2015 2:00 AM
Was this comment helpful? Yes No (0/0)

Subscribe to e-news

Follow our e-news and be informed about the benefits and promotional vouchers you can save.